اخبار و مطالب مهم
تاريخ : جمعه ۲۲ اسفند۱۳۹۳ | 12:0 | نویسنده : مسعودتاريخ : سه شنبه ۹ دی۱۳۹۳ | 13:34 | نویسنده : مسعود
اصول و ضوابط اخلاقی  گردشگران جهت توسعه پایدار گردشگری 
نظر به اینکه تعداد زیادی از گروهها طبق سالهای گذشته در برنامه نوروز خود منطقه دشت سوسن را در نظر گرفته اند ؛سرپرستان گروه و افراد شرکت کننده باید بدانند که ظرفیت قابل تحمل بخصوص در زمان کوتاه نوروز برای منطقه بسیار کمتر از این تعداد افراد می باشد. لذا مناسب است به نکات زیر توجه شود و انجام آن به صورت وظیفه برای تک تک افراد ملزم می باشد: عدم ریخت و پاش پسماند و انتقال زباله های جامد(پلاستیک ، فلز, شیشه) ، باطریها به خارج از منطقه و تحویل به سیستم بازیافت؛ عدم استفاده از شویندها در آبهای روان و سرچشمه ها ؛ ایجاد توالتهای صحرایی جهت دفع فضولات انسانی برای کل گروه در یک مکان مشخص و حداقل 100متر فاصله از چشمه و آب روان، نشکستن سر شاخه ها و درختان ؛ عدم روشن کردن آتش ؛  عدم مزاحمت برای حیوانات منطقه ؛ عدم آلودگی صوتی بخصوص در زمانهای استراحت و... با تشکر 
ممکن است طبیعت در شما تغییر ایجاد کند ولی شما طبیعت را تغییر ندهید.
 

گروه

تاریخ

مدت

عنوان برنامه

منطقه

توضیحات

ظرفیت

سپنتا

1/8-3

5

دشت سوسن

جنوب

09134111905

 

زنده رود

12/28-1/1

3

دشت سوسن

     

زنده رود

1/3-7

5

طبیعت گردی

ایلام

تنگه چوبین-غارخفاش–آبشار هفت آسیاب–چشمه دالگه–سد کرخه

 

زنده رود

1/12-14

3

آبشاشیوندودیوانه رود

خوزستان

سدکارون3

 

سیالان

29/الی4/ 1

5

شیوند.دشت سوسن

خوزستان

تفریحی

 

سیالان

4/الی8/1

4

آبشارشوی.دره ارواح

سددزخوزستان

تفریحی

 

سیالان

8الی12/ 1

4

ابشار کاهکده

لرستان

تفریحی

 

کرکس

29 اسفند

10

اسکی - ارزروم

ترکیه

 

 

اسپادانا

28/12-1/4

6

بازفت-شمالی

بازفت

احسان امیرجواهری

تکمیل

اسپادانا

14-7فروردین

8

سیستان تا بیرجند

شرق کشور

نوری زاده

تکمیل

رهاد

4/1/94-29/۱2

5

دشت سوســـن

ایــذه

گردشگری (کلیک کنید)

 

رهاد

1/12-13

2

آبشار کاهکـــده

یاســوج

پیمایش مسیر(کلیک کنید)

 

زاگرس سپاهان 

 28/12/93 الی 4/1

 4.5

دشت سوسن

خوزستان  

09376880078

 

 زاگرس سپاهان 

11/1/94 الی 14/1 

 3.5

ابشار شیوند 

 خوزستان 

09376880078

 

دنا 

 28/12/93

 آبشارکمردوغ - برم الوان-آبشار خامی

بهبهان-گچ ساران 

 

 

دنا 

08/01/94

سوسن–شیمبار–آبشارنگین  

ایذه-مسجدسلیمان 

 

 

البرز

12/29-1/4

5

دره ارواح-نگین-شینبار

     

البرز

1/11 الی1/14 

ایلام-کرمانشاه 

غرب کشور 

 

 

 هم طناب  12/28-1/6  8  دشت گل ایذه      
 پرواز  1/12-8  5  غارشاپورکنبدنمکی-  کازرون-بوشهر  خلیج نایبند  
گلگشت طبیعت   29/12/93-3/1/94  4 ازسوسن تا شوشتر      
 کوپال    29/12/93-3/1/94  4  دشت سوسن      
 کوپال 9 -94/01/14  5  دره ارواح،تله زنگ      
 چکاوک  4/1/94  1  شاهکوه  اصفهان  کوهپیمایی  
  چکاوک  7/1/94  1  آبشارشاه لولاک  چرمهین  کوهگشت  
  چکاوک  11و12/1/94  2  آبشاردره عشق  ناغان  کوهگشت  
افق  12/29-1/5  6 سوسن-جزیره احمد      
افق 1/14-9 6 کاهکده      
افق  12/28-1/4  6  شهر وان ترکیه       
افق 1/5-1/10 6 شهر وان ترکیه       
 مهر  1/9-12  3 کوهگشت-طبیعتگردی  ایلام  09131336141  
راسخ 1/4 2/5 آبشار زردلیمه بازفت کوهپیمایی  
راسخ 1/8 4 زردکوه به چری زردکوه بختیاری خط الراس  
تیبا 1/10-13 4 ده بالا به سقاره یاسوج    
 کرکس 1/1-4   4  دشت سوسن  ایذه  خلیفه سلطانی   
کرکس 1/11-14 4 آبشارنوژیان – سد دز خرم آباد خلیفه سلطانی   
کرکس 1/11-14 4 دره علی–آبگرم مرتضیعلی طبس پیروزمند