اخبار و مطالب مهم
تاريخ : سه شنبه ۶ تیر۱۳۹۱ | 9:25 | نویسنده : مسعود

ردیف

تاریخ

عنوان برنامه

منطقه

مدت

توضیحات

۱

۲ تیر

بی بی سیدان

سمیرم

۱روز

پیاده روی

۲

۹ تیر

درازه رود

بروجن

۱روز

پیاده روی

۳

۱۶ - ۱۵ تیر

۱-بهشت گم شده۲- تنگه واشی وبازدیدکاخ های تهران

۱-مرودشت۲-تهران

۲.۵

پیاده روی ، خانوادگی

۴

۲۳ تیر

چشمه ناز ونک

سمیرم

۱

پیاده روی ، خانوادگی

۵

۳۰ تیر

آب ملخ

سمیرم

۱

پیاده روی

۶

۶ مرداد

آبشارشیخ علیخان وغار یخی

چلگرد

۱

پیاده روی و کوهپیمایی

۷

۱۳ مرداد

انتخـابـی(مراجعه به سایت گروه)

- - www.rahadgroup.blogfa.com

۸

۲۰ مرداد

شاهکوه

اصفهان

۱

کوهنوردی وصعود به قله

۹

۲۷-۳۰ مرداد

آبشار لاتون ، قلعه رودخان ، دریای خزر

آستارا ، فومن

۴.۵

جنگل پیمایی و کوهپیمایی

۱۰

۳ شهریور

قله شاهین کرکس

نطنز

۱

کوهنوردی و صعود به قله

۱۱

۱۰ شهریور

آبشار پونه زار

فریدونشهر

۱

پیاده روی و کوهپیمایی

۱۲

۱۷ شهریور

آبشار آب سفید

الیگودرز

۱.۵

کوهپیمایی و پیاده روی

۱۳

۲۲-۲۴شهریور

۱-دریاچه گهر۲-چشمه های باداب سورت و دریاچه میانشه و جنگل چورت

۱-دورود۲-ساری

۳.۵

۱-پیاده روی و گردشگری۲-پیاده روی جنگل پیمایی

۱۴

۳۱ شهریور

انتخـابـی(مراجعه به سایت  گروه)

-

-

www.rahadgroup.blogfa.com